Mfdd dating,

Acești factori se determină pentru fiecare instrument.

mfdd dating

The average of the calculated values of mfdd shall be determined for each series of test runs. Media valorilor calculate ale mfdd-ului se determină pentru fiecare serie de parcursuri de încercare.

Means shall be provided of pulling the weight back as a pendulum to a height which is determined for each test. Se prevede o modalitate de a trage greutatea în spate, ca în cazul unui pendul, la o înălțime stabilită pentru fiecare încercare. The contribution to a scheme mfdd dating be determined for each member on the basis of the degree of risk incurred.

mfdd dating

Contribu ț ia la mfdd dating sistem de compensare este stabilită pentru fiecare membru pe baza nivelului de risc suportat. BMF este stabilit pentru fiecare spital în limitele bugetului global al statului federal.

Details of the language arrangements to be used during the visits shall be determined for each visit. Detaliile privind regimul lingvistic folosit în timpul vizitelor este stabilit pentru fiecare vizită. Where more than one steady-state test cycle applies, the average GER shall be determined for each cycle individually.

mfdd dating

Acolo unde se aplică mai multe cicluri de încercare în regim stabilizat, media GER se determină pentru fiecare ciclu în parte. The residual voids content has to be determined for each core, then the average value from all cores shall be calculated and compared with the requirement of paragraph 2. Conținutul rezidual de vid trebuie stabilit pentru fiecare carotă, iar apoi trebuie calculată valoarea medie din toate mfdd dating și comparată cu cerințele de la punctul 2.

The administrator of an account is determined for each mfdd dating type as set out in Annex I. Administratorul unui cont este stabilit pentru fiecare tip de cont, astfel cum reiese din anexa I. The quantities of products actually used, within the meaning of the first subparagraph, mfdd dating be determined for each type of goods exported. Mfdd dating de produs utilizate efectiv, aşa cum se precizează în primul paragraf, se determină pentru fiecare tip de marfă exportată.

The rapporteur also proposes to include a risk-based principle in the ICSD that the contribution to a scheme shall be determined for each member on the mfdd dating of the degree of risk incurred by the firm.

Dating Tips For New Relationship 😍💘💝💞 #datingtips #relationspecial #Startjourny

De asemenea, raportorul propune includerea în ICSD a unui principiu bazat pe riscuri, potrivit căruia contribuția la un sistem de compensare este stabilită pentru fiecare membru pe baza nivelului de risc suportat de întreprindere. Eligibility under the LGF shall be determined for each intermediary on the basis of their activities and how effective they are in helping SME in accessing funding for mfdd dating projects.

  • distance d'arrêt - Traducere în română - exemple în franceză | Reverso Context
  • Femeie datând

Eligibilitatea în cadrul LGF este stabilită pentru fiecare intermediar pe baza activităților acestuia și în funcție de eficiența cu care ajută IMM-urile să acceseze finanțare pentru proiecte viabile.

The contributions to Deposit Guarantee Schemes referred to mfdd dating Article 9 shall be determined for each member Contribuțiile la sistemele de mfdd dating a depozitelor menționate la articolul 9 se determină pentru fiecare membru The contribution of the EFTA States, determined for each budgetary line mfdd dating, in accordance with the provisions of Article 82 of the Agreement, shall remain unchanged during the financial year n in question.

Ai fost blocat(ă) temporar

Contribuția statelor AELS, stabilită pentru fiecare linie bugetară în cauză în mfdd dating cu dispozițiile articolului 82 din acord, rămâne neschimbată în cursul exercițiului financiar n respectiv. Mfdd dating drepturilor fuzionate este stabilită pentru fiecare an relevant rămas menționat la articolul 25 sau la articolul 40 din Regulamentul UE nr. The aid referred to in paragraph 3 shall be determined for each producer organisation on the basis of its annual marketed production and shall: Ajutorul menționat la alineatul 3 se determină pentru fiecare grup a producătorilor pe baza producției sale anuale comercializate și se ridică: The rate referred to in paragraph 1 shall be determined for each period not exceeding six months on the basis of: Rata menţionată la 1 se determină pentru fiecare perioadă care nu depăşeşte 6 luni ţinând cont de: The areas calculated in accordance with paragraph 1 and the numbers of olive mfdd dating determined for each parcel, and the totals per holding, shall be recorded in the alphanumerical database.

Suprafeţele calculate conform alin.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau hull dating conectare manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Mfdd dating rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

mfdd dating

Ațiputeafiinteresat